Welkom bij
SBO Het Mozaïek

SBO Het Mozaïek in Zutphen is er voor alle leerlingen in het primair onderwijs in het samenwerkingsverband Zutphen, die op een bepaald moment onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijs op de basisschool.

Onze school biedt ongeveer 100 leerlingen, die gezien hun problematiek met betrekking tot het leren, werkhouding en persoonlijkheid, aangewezen zijn op speciaal basisonderwijs, de kans zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Welkom bij SBO
Het Mozaïek

SBO Het Mozaïek in Zutphen is er voor alle leerlingen in het primair onderwijs in het samenwerkingsverband Zutphen, die op een bepaald moment onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijs op de basisschool.

Uitgelicht

Bouw nieuw Kind Expertise Centrum

SBO Het Mozaïek en De Anne Flokstraschool gaan een nieuw Kind Expertise Centrum realiseren aan de Keucheniusstaat in Zutphen. De gemeenteraad nam op 5 juni 2023 een positief besluit over het uitwerken van een businesscase voor de realisatie van het Kind Expertise Centrum.

Ons pedagogisch klimaat

Wij bieden op Het Mozaïek een veilig en geborgen omgeving voor onze leerlingen. Dit doen we onder andere met heldere regels voor zowel de leerlingen, het personeel en de ouders/ verzorgers. We hebben een duidelijke structuur waar we samen voor verantwoordelijk zijn.

De regels zijn afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen, zodat ze erop aangesproken kunnen worden. Daar waar nodig krijgen de leerlingen de mogelijkheid gewenst gedrag aan te leren, zodat ze zelfstandig aan het goede schoolklimaat kunnen werken.

Op Het Mozaïek besteden wij ook aandacht aan toekomstig digitaal onderwijs, maar wij vinden hierin een goede balans door ook vanuit de boekjes en op schrift te werken.

Kom jij het team van Archipel versterken?

Bekijk dan de beschikbare vacatures op de Archipel website

Heb je nog vragen? Bekijk onze vraag en antwoord pagina

Indien ouders en/of de basisschool van mening zijn dat een kind wellicht beter op zijn/haar plaats is op SBO het Mozaïek, dient er voor het kind een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd te worden bij het samenwerkingsverband IJssel | Berkel. 

Meer informatie

Het Mozaïek is er voor alle kinderen in het primair onderwijs in het samenwerkingsverband van IJssel Berkel, die op een bepaald moment onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijs dat hen in de basisschool wordt aangeboden.

Als team bieden wij op Het Mozaïek een veilig en geborgen omgeving voor onze leerlingen. Dit doen we onder andere met heldere regels voor zowel de leerlingen, het personeel en de ouders/ verzorgers. We hebben een duidelijke structuur waar we samen voor verantwoordelijk zijn. Ons doel is om ieder kind, die de school verlaat, een passend advies te geven voor het verdere verloop van haar/ zijn schoolcarrière. 

Klik hier om meer te lezen over ons onderwijs en onze (extra) ondersteuning.

De ouderraad van Het Mozaïek is zeer actief bij festiviteiten in de school. Sportdagen, kerst, sinterklaas en feestdagen zijn zonder ouders niet te organiseren. Bovendien is de ouderraad altijd actief bij informatieavonden, rapportavonden, inloop-avonden, afscheidsavonden enz. 

En via de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. De MR praat over verschillende onderwerpen mee en brengt advies uit.

Lees meer over de Ouderraad en de MR